» » Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

PAYLAŞ


facebook
Genel

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

Yazae: dogan Tarih: 23-06-2017, 15:50 Yorumlar: 21 Görüntülenme: 4 825

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

 

 

BAYRAMLAŞMAK VE BAYRAMIN FAZİLETİ
    
(25 Haziran 2017 Pazar )

 

  Bayram, bir neş'e ve sevinç günü demektir. Arapçası "îyd" dir. Çoğulu "a'yâd" gelir. Bayram tebriklerine "ta'yîd", bayramlaşmaya da "muâyede" denir.

 

Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'yi şereflendirince, oranın halkının senede iki defa bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince, onlara şöyle buyurmuş: "Yüce Allah o iki bayram günlerine karşılık onlardan daha hayırlı iki bayram günlerini sizlere ihsan etmiştir." O günlerin Ramazan ve Kurban Bayramı günleri olduğunu müjdelemiştir.[1] Bunlara Arabcada "lyd-i Fıtır" ve "lyd-i Adha" denir.

 

Bu bayram günlerine îyd denilmesini bazıları şöyle izah eder: Müminler, Ramazan orucu farizası ile hac farizasını yerine getirirler. Şevval ayından altı gün oruç tutarlar. Resûlullah’ın (s.a.v) kabrini ziyaret ederler. Bu ibadetlere her sene tekrar dönerler ve yeniden yaparlar. Cenâb-ı Hak da (c.c) daima onlara sevap ile karşılık verir. Bu günlerin dönmesi, müminlere sevincin geri dönmesi anlamına gelir.[2]

 

Ramazanın bittiği günün Muhammed ümmeti için bayram kılınmasının nedeni o günde ümmetin büyük günah işleyenlerinin cehennemden âzat olması ve günahkârların iyi kişilerin arasına yazılmasıdır.

 

Ramazan bayramının bir kişi için bayram olarak kabul edilebilmesi için mazeret sahibi olmayanların ramazan oruçlarını tam olarak tutması gerekir. Oruç İslâm'ın bir rüknüdür. Müslüman, ramazan orucunu tam olarak tutup, yüce Allah'tan mağfiret ve cehennemden âzat olmayı istediğinde muhakkak ki onun orucu geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olacak ve sonunda o kişi cehennemden âzat olacaktır.

 

Yüce Allah, ramazan orucu bittiğinde, ertesi günü bayram olarak ilân etmiş, insanların bir araya toplanarak Allah Teâlâ'ya şükredecekleri, O'nu zikredecekleri ve yüceltecekleri bir gün yapmıştır. O günü namaz ve fıtır sadakası ile süslemiştir. O gün, insanların namazdan çıktıktan sonra evlerine bağışlanmış olarak döndükleri bir gündür. O gün, zikir ve sevgi günüdür. O gün, oruç tutanların ecirlerini aldığı ve yüce Allah'ın mağfiretine gark oldukları gündür. O gün, ramazanı oruçlu geçirenlerin bayramıdır. [3]

 

Bayramın Fazileti

 

Hz. Peygamberin (s.a.v) kıldığı ilk bayram namazı, hicretin ikinci yılında kılmış olduğu Ramazan (fıtır) bayramı namazıdır. Bu yıldan sonra onu hiç terketmemiştir.

 

Ebû Hüreyre (r.a) Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyiniz,"[4]

 

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurur: "Bayram gecesini, sevabını sırf Allah'tan bekleyerek ibadetle geçiren kişinin kalbi, bütün kalplerin öldüğü günde ölmez!"[5], [6]

 

İbn Abbas (r.a) bayram gecesini şöyle anlatmıştır: "Ramazan bayramı gecesi (ramazanın son gününü bayrama bağlayan gece) olduğu zaman bu geceye 'caize' yani 'mükâfat gecesi' ismi verilir. Bayram sabahı olduğu zaman Allah Teâlâ her beldeye meleklerini gönderir. Onlar da yeryüzüne inerek sokak başlarını tutarlar. Sonra insan ve cinlerin dışında bütün mahlûkatın duyacağı bir sesle,

- Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi, mükâfatlar veren, büyük günahları affeden Rabb'inizin huzuruna varmak için evlerinizden çıkın, derler.

İnsanlar bayram namazlarını kılmak için mescide geldiklerinde Allah (c.c) meleklerine,

- Ey meleklerim, çalışan kişinin, işini bitirdikten sonra hakkı nedir, diye sorar. Melekler,

Ey Rabbimiz, efendimiz! Onun hakkı, çalıştığının karşılığının verilmesidir, derler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:

- Ey meleklerim, ben de sizleri şahit tutuyorum ki onların ramazan ayında oruç tutmalarına ve gecelerini ibadetle geçirmelerine mukabil benim onlara vereceğim sevap, rızam ve bağışlamamdır.

Allah (c.c) sonra şöyle buyurur:

- Ey kullarım! Benden dilediğinizi isteyin. İzzetime ve celâlime yemin olsun ki bugün hanginiz benden ahiretiniz için bir şey isterse, mutlaka onu vereceğim. Dünyalığınız için de istediklerinizde ona bakacağım (hayırlı olanı takdir edeceğim). İzzetime yemin olsun ki sizler benim hakkımı muhafaza ettiğiniz müddetçe ben de sizin küçük günahlarınızı örteceğim. İzzetime yemin olsun ki sizleri mahcup ve hüsranda bırakmayacağım. Şimdi günahlarınız bağışlanmış olarak evlerinize dönün. Sizler beni razı ettiniz ve ben de sizlerden razı oldum.

Allah Teâlâ'nın, ümmet-i Muhammed'e verdiği bunca ihsan ve ikramı işiten meleklerin hepsi sevinirler." [7]

 

Bayramları Nasıl Geçirmeliyiz?

 

Her iki dinî bayram da bayram namazı ile başlar. Hz. Peygamber bu hususu, irad ettiği bir bayram hutbesinde şöyle ifade buyurmuşlardır: “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır... Her kim böyle yaparsa, şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.”[8]

 

Resûlullah (s.a.v) Efendimiz bayram günlerinin yeme, içme ve ikram günleri olduğunu ifade etmiştir. Bunun için oruç tutmak senenin her gününde caiz olduğu hâlde, Ramazan Bayramının birinci günü ile Kurban Bayramının birinci gününden itibaren dört gün tahrîmen mekruhtur.

 

Bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olması yanında, her birinin ayrı bir anlamı da bulunmaktadır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından dolayı ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bu yönüyle bir aylık Ramazan orucunun iftarı olmaktadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyâfet günleridir.

 

Bayram günleri mutlak ve sırf ibâdet günü olmadığı gibi, katıksız eğlenme günü de değildir. Bu iki hususu bir arada toplayan günlerdir.

 

İslâm dini her konuda orta yolu emir ve tavsiye eder. Mümin olmak, fert ve aileleri mutluluğa götüren meşru yolları tıkayarak, dünyayı zindan hâline getirmek değildir. Anne ve babaya yakışan, bayramları aile ve çevresindekileri neşe ve zevk içerisinde geçirmeyi gerçekleştirmeye çalışmaktır.

 

Bayram günlerinde annemizin-babamızın ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Dinimizde Allah’a ibadetten sonra anne ve babaya saygı ve iyilik emredilmiş, onlara karşı “öf bile demek yasaklanmıştır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur: “Rabbin, kendisinden başkasına aslâ ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘Öf’ bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: «Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle” (İsrâ/23-24)

 

Akraba ve komşularla tebrikleşerek, karşılıklı sevgi ve saygı duyguları aktarılmalı, selâmlaşarak tebrikleşmeliyiz.

Tanıdıklarımızı ziyaret ederek hatırlarını sormalı ve gönüllerini almalıyız.

Hastanelerde ve evlerde yatan hastaları ziyaret etmeli, şifa dileklerimizi sunmalıyız.

Yetimlerin ve kimsesiz çocukların başını okşamalı, onlara anne ve baba gibi davranmalıyız.

Çevremizdeki yoksullara ve bakıma muhtaç çocuklara yardım ellerimizi uzatmalı, onların da bayram sevinci yaşamalarını sağlamalıyız.

Bizden hayır dua bekleyen ölülerimize dua etmeli, ruhları için hayır ve hasenatta bulunmalıyız.

Tanıdıklarımızdan dargın olanları barıştırmaya çalışmalı ve aralarını bulmalıyız.

Çocuklara hediyeler dağıtmalı ve onları sevindirmeliyiz.

Her zaman olduğu gibi bayram günlerinde de, Islâm’ın emrettiği şekilde, çevremizdeki insanlara iyi davranmalı, incitici ve zarar verici davranışlardan sakınmalıyız.[9]

 

Bayram Gecesi ve Günlerinde Neler Yapmalıyız?

 

1- Bayram gecelerini dua ve münacâtla ihya etmek yerinde olur. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez.’[10]

2- Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

3- Güzel koku sürünmek.

4- Temiz ve yeni elbise giyinmek.

5- Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

6- Güler yüzlü ve sevinçli olmak.

7- Yoksullara çokça sadaka vermek.

8- Bayram namazına giderken yolda (kendi duyacağı kadar) tekbir getirmek.

9- Çoluk çocuğuna karşı eli açık davranmak.

 

Bütün bunlar bayramda yapılması müstehap olan işlerdir. [11]

 

 

[1] Ebû Davud, Nesâî; Câmiu’l-Usûl, 9/271, Hd. 6862

[2] Üç Ayların Fazileti Mübarek Gün Ve Gecelerde İbadetlerimiz, Hüseyin Okur, Hâcegân Yayınları, sf.240.

[3] Kutsal Günler ve Geceler, Mahmut Kaya, Semerkand Yayınları, sf.140-141.

[4] Taberânî, el-Mu'cemu's-Sağir, 1/215; Münzirî, et-Terğîb ve't-Terhîb, nr. 1617.

[5] İbn Mâce, nr. 1782.

[6] Üç Ayların Fazileti Mübarek Gün Ve Gecelerde İbadetlerimiz, Hüseyin Okur, Hâcegân Yayınları, sf.40-42.

[7] Müminlerin Baharı Recep Şaban Ramazan, Hüseyin Okur, Semerkand Yayınları, sf.90-91.

[8] Buhari, İdeyn, 3.

[9] Allah’a Yakınlaşmak İçin Kurban, Hüseyin Okur, Semerkand Yayınları, sf.92-94.

[10] Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 2/198.

[11] Allah’a Yakınlaşmak İçin Kurban, Hüseyin Okur, Semerkand Yayınları, sf.94-95.

 

Kaynak: www.kalpehli.com

Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.
Son Yorumlar
Yazar: Vrtevviop 6 Ekim 2017 22:18
buy generic cialis - https://onlineonlinecialis.com/ generic cialis review buy cialis
Alıntı
Yazar: Febbbflievy 8 Ekim 2017 05:52
installments loans payday loans same day payday loans no credit check fast payday loans

buy cialis professional online cheap cialis cialis brand online buy cialis
Alıntı
Yazar: Jntbwtraure 11 Ekim 2017 03:41
cialis 5mg side effects - http://buycialis-menedpil.com/ canada cialis generic cialis online

tablets for sale - http://generic-buyeds.com/ order online price
Alıntı
Yazar: Fsfvuniova 12 Ekim 2017 06:27
cialis without prescription in canada generic cialis does generic cialis work cialis price
Alıntı
Yazar: BAqzxbource 18 Ekim 2017 00:20
american cash loans - https://paydayobns.com/ check cashing loan payday loans online
Alıntı
Yazar: Dvegflievy 19 Ekim 2017 05:21
loan payday savings payday loans guaranteed online personal loans payday loan lenders
Alıntı
Yazar: Jbectraure 21 Ekim 2017 00:13
price cialis - http://pillsme.com/ cialis daily 5mg buy cialis
Alıntı
Yazar: GsbgfnFoence 30 Ekim 2017 15:24
payday loan - https://www.jk2paydayloans.org payday loan in texas cash advance credit card
Alıntı
Yazar: FsfxgSuelm 30 Ekim 2017 17:17
no credit check loans - http://loansbadcreditvrna24.org/ online loans cash advance american express
Alıntı
Yazar: Ssdfbftenuse 30 Ekim 2017 18:04
bad credit payday loans no fax - http://paydayloanscerv365.org/ bad credit car loan saving account payday loan student loan payday loans online
Alıntı
Yazar: GbsdcObjesk 30 Ekim 2017 20:27
approval payday loan - http://buy-genericckauonline.com/ loans online payday cash advance online
Alıntı
Yazar: HjntbTaurge 30 Ekim 2017 22:58
consolidation - http://paydayloansrbui365.org/ advance cash payday loan payday loans
Alıntı
Yazar: Ziyaretçi Keithbemia 31 Ekim 2017 01:23
buy cialis amazon cheap cialis cialis sale online canada buy cialis discount genuine cialis
Alıntı
Yazar: KnfoCoicky 31 Ekim 2017 05:36
1 hour payday loan lenders - http://cashadvancetnum300.org/ online loan 3 month payday loans
Alıntı
Yorum Ekle
İsim:*
E-Mail:*
Yorum:
Güvenlik Kodundaki 2 Kelimeyi Giriniz: *

Bağlantılar
BELNET